'WUR moet terug naar oude systeemonderzoek'

22-08-2019    10:01   |    AgriHolland

"Vroeger had Wageningen meer hoogleraren met een brede kijk, die bovendien de praktijk kenden. Dat waren systeemdenkers. Die heb je nu minder, omdat het academisch onderzoek sterker disciplinegericht is geworden en minder de vakgebieden overstijgt. Om succes te hebben als wetenschapper is specialisatie nodig. Daar moeten we nu nadrukkelijk naar kijken, want om een rol te spelen in voedseltransities, is het nodig weer terug te gaan naar het oude systeemonderzoek."

Dat zegt Ernst van den Ende, directeur van de Plant Sciences Group van Wageningen University & Research.

Veel van het systeemonderzoek lag op proefboerderijen, maar juist dat onderzoek is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaleit wegbezuinigd. De grote kunst wordt om de verschillende disciplines van Wageningen University & Research weer samen te brengen in systeemonderzoek, stelt Van der Ende.

"Een voorbeeld is de nieuwe Proeftuin voor agro-ecologie en -technologie van Wageningen University & Research in Lelystad, waar we grootschalig onderzoek doen naar alternatieve teeltsystemen, zoals strokenteelt. Dat is een initiatief van Wageningen Plant Research. Ook academische wetenschappers haken nu aan bij dit initiatief. Dat is de weg die wij meer willen bewandelen."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws