'Energieprijzen gedaald, maar markt blijft nerveus'

17-06-2016    11:12   |    KAS TuinbouwCommunicatie

De markt voor gas- en elektraprijzen blijft echter uiterst nerveus. Dit staat in de marktvisie van Agro Energy die loopt van 15 juni tot 22 juni 2016. Een mogelijk Brexit en het effect daarvan via de koers van het Engelse pond op de gasprijzen zorgen voor veel onzekerheid. Daarnaast zijn de handelsvolumes laag en daardoor de prijzen extra beweeglijk.

Het einde van groot Noors onderhoud en lagere grondstofprijzen zorgden voor dalende gas- en elektraprijzen, aldus Agro Energy. Echter, de markt blijft uiterst nerveus. Een mogelijk Brexit en het effect daarvan via de koers van het Engelse pond op de gasprijzen zorgen voor veel onzekerheid. Daarnaast zijn de handelsvolumes laag en daardoor de prijzen extra beweeglijk. Door het nieuws dat onderzoekers van het Staatstoezicht op de Mijnen aangeven dat het voorgestelde Groningse productieplafond van 27 miljard m3 (in strenge winters opgehoogd naar 33 miljard m3) nog te hoog is en verder omlaag moet, schoten de TTF-gasprijzen op woensdagochtend 15 juni plotseling omhoog en namen de OTC-elektraprijzen mee. Over ongeveer twee weken wordt een definitief besluit van de Ministerraad verwacht over de Groningse gaswinning.

De grondstofprijzen daalden de afgelopen week ook weer. Olie van 52 naar 49 dollar/vat; steenkool van bijna 54 naar 51,5-52 dollar/ton en ook de CO2 emissierechten gingen omlaag, terug onder de 6 euro/ton. De spotprijzen elektra (APX en onbalans) stegen de afgelopen week verder. Er zijn minder centrales achter de hand door onderhoud en uitval en er was minder duurzame productie zon en wind.

De markt wacht gespannen af wat de uitkomst van het Brexit-referendum zal worden. Polls laten een nek een nek race tussen het ja- en nee-kamp zien. De uitkomst kan grote invloed op de koers van het Engelse pond hebben en daarmee op de korte termijn TTF-gasprijzen, aldus AgroEnergy. Die hebben namelijk een sterke koppeling met die in Engeland.

De APX-peakprijzen stegen de afgelopen week nog iets verder. Gemiddeld waren de peakprijzen APX tussen de 40 en 50 euro/MWh en ook in de offpeakuren stegen ze iets tot boven de 30 euro/MWh. De onbalansprijzen bleven doorgaans redelijk stabiel in de buurt van die van de APX. Door de hogere APX-peakprijzen steeg de dagsparkspread WKK naar 20-25 euro/MWh. Voor woensdag 15 juni was hij zelfs 30 euro/MWh. Door lagere OTC-kwartaalprijzen elektra ging de sparkspread WKK voor de kwartalen juist omlaag (met circa 1 euro naar 13 euro/MWh).

Langetermijnprijzen
De langetermijnprijzen TTF-gas en OTC-elektra daalden de afgelopen week weer mee met de grondstofprijzen. Marktsentiment (dreigend Brexit, geruchten over Groningse gasproductie en valutakoersen) en lage liquiditeit (weinig handel) blijft voor de nodige schommelingen zorgen, zowel tussen de dagen als binnen de dag. De sparkspread 2017 voor tuinbouw WKK’s handhaafde zich rond de 12,5 euro/MWh door de gelijkgerichte prijsbewegingen bij gas en elektra. Hetzelfde geldt voor de centrales. De cleansparkspread van gascentrales zat rond de 2 euro/MWh en die van kolencentrales rond de 10 euro/MWh.

Visie
De marktverwachting voor korte termijn TTF-gas handhaaft Agro Energy op onzeker. Hoewel fundamenteel gezien de kans op (verdere) daling het grootst is, zorgt het naderende referendum op 23 juni aanstaande voor veel onzekerheid in de markt. Als de Britten voor uittreding uit de EU stemmen zal de koers van het Engelse pond verder inzakken en dalen de gasprijzen in Europa. Wint het ‘nee’-kamp, dan heeft dat het omgekeerde effect.

De marktverwachting voor kortetermijn elektra handhaaft ze op stabiel. Centrale onderhoud, uitval en minder duurzame productie hielden de (peak)prijzen op een hoger niveau. Grote prijsbewegingen worden niet verwacht, maar ruimer aanbod (afronding van onderhoud en meer wind en zon) kan voor enige druk op de (peak)prijzen zorgen. De marktverwachting voor lange termijn OTC-elektra en TTF-gas handhaaft Agro Energy op onzeker. De prijsontwikkeling is sentiment gedreven. Grondstofprijzen en valutakoersen blijven zorgen voor beweging, aldus de marktvisie. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws