Uitbreiding Amylo-X WG met kleine gewassen

30-07-2021    09:15   |    Goedemorgen

Het etiket van Amylo-X WG is uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in akkerbouwgewassen, fruitgewassen, in groenteteelt, kruidenteelt, paddestoelenteelt en sierteeltgewassen.

Amylo-X WG is een biologisch fungicide met een brede werking tegen schimmel- en bacterieziekten. Het product bevat de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 en is geformuleerd als een water dispergeerbaar granulaat.

Het product sluit goed aan op de strategie van Certis, om het pakket fungiciden verder te versterken. Naast Amylo-X WG vermarkt Certis onder andere de fungiciden Fungaflash, Frupica, Karma en Takumi ter bestrijding van onder andere Botrytis en/of echte meeldauw. Al deze producten passen perfect in een geïntegreerde teeltwijze.

De nieuwe toelatingen van Amylo-X WG zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Naar verwachting zal Amylo-X WG eind 2021 beschikbaar komen op de Nederlandse markt.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Morgen: Koppert Nederland

ACTUEEL HORTI THEMA - Arno van der Zwan van Koppert Nederland is morgen te gast in de studio van Paprika Tasty...

Investering voor PATS

PATS, de Delftse hightech onderneming die met behulp van vision, en AI plaaginsecten signaleert en vervolgens...