Stemmen voor kringlooplandbouw!

05-03-2021    09:50   |    Goedemorgen

Partij voor de Dieren, gevolgd door GroenLinks en D66/CU zijn dé beste partijen om op te stemmen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dat blijkt uit enquête onder 225 boeren die zijn aangesloten bij de Caring Farmers.

Deze vier partijen zullen zich het hardst inzetten voor een landbouw- en voedsel transitie. De aangesloten boeren bij Caring Farmers hebben één ding gemeen: ze beseffen dat de huidige landbouw niet langer meer gaat. De ecologische grenzen worden stelselmatig overschreden. Ze werken samen met de maatschappij aan een volhoudbaar voedselsysteem en willen een nieuw progressief beleid vanuit Den Haag. Om die reden zenden ze op tv een verkiezingscommercial uit met als boodschap: stem voor kringlooplandbouw, stem voor klimaat, natuur, meer boeren en gezond voedsel.
 
De Caring Farmers organisatie stuurde een enquête naar alle 225 aangesloten boeren, met als belangrijkste vraag: welke drie partijen zullen zich het meest inzetten voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. 92 boeren vulde de enquête in. Het resultaat is aan de ene kant heel voorspelbaar, en toch ook heel verrassend. De geijkte boerenpartijen komen namelijk niet in dit rijtje voor. Op nummer één kozen de caring farmers Partij voor de Dieren, dan GroenLinks en daarna kwamen D66 en ChristenUnie op een gezamenlijke derde plek.

Andere opvallende resultaten zijn:
•    Het allerbelangrijkste verkiezingsthema vinden de boeren herstel van de biodiversiteit, vervolgens klimaat en dan de sociale & financiële positie van de boer.
•    82% van de boeren vindt dat partijen die klimaatverandering bagatelliseren of zelfs ontkennen, zoals FvD en PVV, geen enkele (boeren)stem verdienen.
•    84% van de boeren heeft er geen vertrouwen in dat VVD en CDA de veestapel zullen inkrimpen, want dat hebben ze de afgelopen jaren ook niet gedaan terwijl daar wel een Kamermeerderheid voor was.
•    VVD steekt er met kop en schouders bovenuit bij de vraag welke partij het minst ambitieus is op het thema natuurinclusieve landbouw (van de 13 grootste, excl FvD en PVV).

Verkiezingscampagne
Volgende week zal de verkiezingscommercial van de Caring Farmers op tv te zien zijn. Hoe vaak, dat hangt af van crowdfunding. Er kan nog gedoneerd worden. Daarnaast heeft Caring Farmers de afgelopen weken de kringloopkieswijzer georganiseerd, wekelijkse stellingen over actuele verkiezingsonderwerpen. Ook gingen de boeren in debat in Pakhuis de Zwijger over de vraag of VWS zich niet meer moet inzetten voor kringlooplandbouw. De huidige landbouw heeft een grote negatieve impact op onze gezondheid, denk maar aan antibiotica resistentie, luchtvervuiling door fijnstof, zoönosen als q-koorts, longontstekingen rondom geitenbedrijven, opkomende ziektes als Parkinson dat wordt gelinkt aan overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen en nieuwe pandemieën die op de loer liggen.
 
Vervolg
Tijdens de verkiezingsdebatten wordt vooral gediscussieerd over ‘wat dan’, wat willen we voor landbouw, wat willen we voor voedsel, regelingen etc. Met de woordvoerders van de vier kringlooppartijen gaan de aangesloten boeren van Caring Farmers het gesprek aan over ‘hoe dan’. Hoe gaan we samen met boeren, politiek en maatschappij de landbouwtransitie versnellen. Hoe maken we koploperbeleid zodat pionierende voorlopers niet door regelgeving worden geremd, maar juist een duw in de rug krijgen. Hoe krijgen we de kennis van de voorlopers bij de andere boeren, hoe belonen we boeren voor ecosysteemdiensten en hoe krijgen we de supermarkt en de consument mee in de transitie.
 
Caring Farmers
Caring Farmers is een stichting, opgericht juli 2019 als zusterorganisatie van Caring Vets, die zich inzet voor natuurinclusieve kringlooplandbouw: een landbouw waarin de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, die samenwerkt met de natuur, waar dieren de kringlopen sluiten en allemaal naar buiten mogen en waar de boer zijn klanten goed kent. Inmiddels zijn 225 boeren, 1.000 consumenten, ketenpartners en wetenschappers aangesloten. Caring Farmers verbindt boeren met elkaar en met wetenschappers en consumenten voor betere onderlinge kennisdeling, laat het progressieve geluid horen in het publieke debat en voert concrete campagnes uit voor verbetering van biodiversiteit en dierenwelzijn. Iedereen kan aansluiten mits hij de Caring Farmers Code onderschrijft en ieder jaar stappen neemt richting natuurinclusieve kringlooplandbouw.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws