Gezamenlijke productregistratie en -codering sierteelt

09-10-2018    09:19   |    Goedemorgen

Er komt een gezamenlijke productregistratie en -codering ter vervanging van de huidige productregistratie en -codering van zowel Stichting Floricode (snijbloemen, pot- en tuinplanten), Stichting Beurshal en Naktuinbouw en de KAVB (boomkwekerij en vaste planten) en Stichting Edibulg (bloembollen).

De genoemde organisaties hebben zich nu verenigd in een project ‘samenwerking productregistratie en -codering sierteelt’. Het doel van het project is het realiseren van één klantgericht en efficiënt loket met op elkaar aansluitende processen en systemen voor de naamgeving, registratie, codering en ontsluiting van alle relevante data naar gebruikers in de keten ten behoeve van de handel in sierteeltproducten.

 

 

De bestaande registraties en coderingen kennen nu overeenkomsten en verschillen. Met name bedrijven die opereren in meerdere sectoren, zowel veredelaars, kwekers als handelsbedrijven, ondervinden hierbij problemen. Ook de onderlinge afstemming tussen de organisaties kost nu onnodig veel energie. Het streven is deze verschillen op te lossen zodat er efficiënter gehandeld kan worden in de gehele sierteelt. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkeling dat de handel in sierteeltproducten in toenemende mate keten overstijgend plaatsvindt. Om zowel kwekers als handelaren in de toekomst goed te faciliteren is het belangrijk dat alle namen van sierteeltproducten, de coderingen en kenmerken op een juiste wijze toegepast kunnen worden binnen alle digitale systemen.

 

Als eerste is een schets van de toekomstige situatie gemaakt; deze  is in de praktijk getoetst bij veredelaars, handelaren, kwekers, veilingen, platforms en softwareleveranciers.  Als vervolgstap worden de organisatorische- , bestuurlijke- en financiële aspecten de komende maanden verder  uitgewerkt.  Verwacht wordt dat de organisaties begin 2019 een besluit zullen nemen over de realisatie van dit plan. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Shake it!

AgroEnergy is een vaste deelnemer van HortiContact en inmiddels beroemd vanwege de cocktails die in de stand...