Prominent-telers worden aandeelhouder

28-05-2019    11:43   |    Goedemorgen

Door de unieke aandelenstructuur in coöperatieland, ondergaat telersvereniging Prominent een naamswijziging. De tomatentelers gaan verder onder de naam Coöperatieve Prominent Groep.

De tomatentelers van Prominent zijn sinds dit voorjaar behalve lid van hun telersvereniging, ook aandeelhouder van de coöperatie. Door deze unieke constructie in coöperatieland, profiteren de individuele ondernemers bij Prominent behalve van onderlinge kennisdeling, gezamenlijk inkopen en verpakken, ook van de ontwikkelingen bij Prominent als bedrijf. De leden van Telersvereniging Prominent zijn allen tevens lid van Coöperatie DOOR. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van het product.

Klaar voor de toekomst
Coöperatieve Prominent Groep is dankzij de nieuwe aandelenstructuur binnen een coöperatieve vorm, klaar voor de toekomst. Op dit moment telen de 29 ondernemers met elkaar 13 soorten tomaten op circa 420 hectare glas. Daarnaast ontwikkelden de telers een gezamenlijke teeltlocatie van 25 hectare, verdeeld over drie locaties. Dit teeltbedrijf wordt onder andere gebruikt voor innovaties en kennisontwikkeling. Ook heeft Prominent sinds 1999 een gezamenlijk verpakkingsbedrijf voor tomaten. “Om Prominent ook in 2030 toonaangevend te laten zijn, moeten de bedrijven van de individuele leden doorgroeien en verder professionaliseren. Daarbij moeten we vol inzetten op innovatie en verduurzaming van de productie. Door te bouwen aan het bedrijf Prominent maak je de vereniging nog sterker', aldus Jack Groenewegen, voorzitter Coöperatieve Prominent Groep. 

Laagdrempelige aandelenstructuur
Het is laagdrempelig om in de aandelenstructuur te stappen en elk lid van de coöperatie bepaalt zelf of hij aandelen wil of niet. Dit geldt ook voor nieuwe leden. Bij de start van deze structuur hebben de bestaande 29 leden er unaniem voor gekozen om in te stappen in de Coöperatieve Prominent Groep en zo mede-eigenaar te worden.
Voor Prominent en voor de leden zijn de voordelen van deze constructie: de nog grotere betrokkenheid onderling en bij Prominent, doordat de telers mede-eigenaar zijn en duidelijk inzicht krijgen in de waarde die Prominent voor het individuele lid vertegenwoordigt. Bij waardestijging profiteert een lid mee van de waardestijging via de aandelenwaarde.

Vertrouwen
Voorzitter Groenewegen geeft aan dat door het zorgvuldige proces dat is gelopen, het bestuur er alle vertrouwen in heeft dat gezamenlijk ondernemen binnen de Coöperatieve Prominent Groep niet ten koste zal gaan van de onderlinge samenwerking en van het grote onderlinge vertrouwen dat de leden met elkaar hebben opgebouwd. 'Juist dit vertrouwen is en blijft de basis van het succes van Prominent en levert meerwaarde op voor de individuele bedrijven van haar leden.' 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws