'PDG werkt onverminderd door aan duurzame sector'

21-04-2021    09:24   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Begin vorig jaar nam burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland de voorzittershamer van het Platform Duurzame Glastuinbouw over van Sjaak van der Tak. Voordat hij goed en wel aan de slag kon, kwam ons land in de greep van corona. Veel zaken vielen voor langere tijd stil. Gold dat ook voor het bestuurswerk en de voortgang die de sector maakt bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen? Op Glastuinbouwwaterproof.nl wordt hij geïnterviewd.

Mijnheer Arends, in 2020 wierp het coronavirus tal van beperkingen op. Niet in de laatste plaats voor het bestuurlijke overleg. Hoe heeft u dat ervaren?
“De pandemie en de maatregelen die daaruit voortvloeiden hebben nog steeds een grote maatschappelijke en economische impact. Uiteraard hebben deze ook invloed gehad op het PDG. Tal van (regionale) bijeenkomsten die voor de sector en voor ons werk van belang zijn, werden noodgedwongen geannuleerd. De Stuurgroep en de Managementgroep van het PDG kwamen minder vaak bijeen dan gepland, veel onderzoeken en projecten liepen vertraging op. De monitoringsronde is een jaar uitgesteld en enkele rapportages zijn doorgeschoven. De overgang naar digitaal overleg kon die vertragingen niet helemaal voorkomen of compenseren. Het persoonlijke contact heb ik erg gemist. Digitaal vergaderen is zoveel afstandelijker.”

De Kaderrichtlijn Water vormt de voornaamste leidraad voor overleg binnen het PDG. De zuiveringsplicht is inmiddels realiteit en het accent ligt nu op (gebiedsgerichte) monitoring door waterschappen en omgevingsdiensten. Hoe gaat het daarmee en wat verdient extra aandacht?
"De meeste ondernemers in de glastuinbouw voldoen aan de zuiveringsverplichting voor afvalwater. Zij hebben een individuele zuiveringsinstallatie, een contract met een mobiele zuiveraar of zijn nul-lozer. Voor tuinderscollectieven verviel het maatwerk per 1 januari 2021. De collectieven waar het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen nog (net) niet voor 95% plaatsvindt, zijn in goed overleg met de omgevingsdiensten. Naast deze voor de waterkwaliteit positieve ontwikkelingen is aandacht nodig om de lange termijn doelstelling van een nagenoeg emissieloze teelt in 2027 te behalen. Communicatie en het bevorderen van toezicht en handhaving staan hoog op de agenda. Innovatieve onderzoeken en nieuwe technieken worden nauwlettend gevolgd en we stimuleren de implementatie daarvan. Het PDG werkt onverminderd aan de uitvoering van de gemeenschappelijke visie van een toekomstbestendige duurzame glastuinbouw."

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws