PBL levert alsnog ontbrekende deel rapport

22-08-2019    09:37   |    STAF

De Stichting AgriFacts (STAF) heeft van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alsnog het hoofdstuk 'Berekening normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen – Achtergrond bij het rapport Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd' ontvangen.

STAF vindt het absurd dat een dergelijk hoofdstuk, dat beschrijft hoe de conclusies tot stand zijn gekomen, niet in het rapport is opgenomen, maar pas werd opgesteld nadat er vragen werden gesteld over de beoordelingssystematiek.

Het PBL verzuimde in zijn ‘Tussenevaluatie Gewasbescherming’ (juni 2019) expliciet te vermelden dat gekozen is voor een steekproef, waarin alleen de meetpunten met de hoogste normoverschrijdingen zijn meegenomen. Ook was niet opgenomen hoe het PBL tot zijn conclusies was gekomen. Die informatie moest worden gehaald uit onderliggende stukken.

STAF is blij dat het PBL het ontbrekende hoofdstuk alsnog heeft opgeleverd en gaat dit bestuderen. De eerste conclusie is dat dit hoofdstuk bevestigt dat het PBL op meerdere onderdelen een afwijkende en strengere beoordelingssystematiek toepast, dan de Europese KRW-systematiek.

Het betreffende hoofdstuk Berekening normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen - Achtergrond bij het rapport Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd is te vinden op de site van de STAF.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws