'Pad van 1,40 m gunstig voor lichtonderschepping'

12-02-2018    20:36   |    Kas als Energiebron

Een padbreedte van 1,40 meter is het meest gunstig is voor lichtonderschepping, fotosynthese en de cumulatieve groei van komkommer, gevolgd door padbreedtes van 1,60 en 1,80 meter. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Plant Research, gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron.

Het schaarse winterlicht moet zo goed mogelijk worden benut in kassen. Naast de technische innovatie in de Winterlichtkas, waar het gelukt is om 10% meer licht op het gewas te krijgen dan in een standaard kas, is de benutting van dat licht door het gewas ook van belang. Met een hoge draad komkommergewas als voorbeeld is via gewasmanagement de lichtbenutting geoptimaliseerd.

Modelsimulaties
Allereerst zijn via modelsimulaties voor lichttoetreding en gewasgroei verschillende scenario’s doorgerekend. Op basis hiervan is gekozen voor drie verschillende behandelingen op drie goten in de 2SaveEnergyKas in 2016. De gewassturing gebeurde zowel door variatie in rijbreedte, plantafstand als via gewassturing door jong blad te plukken en vruchtdunning.

De producties, het aantal vruchten en het gemiddeld vruchtgewicht verschilden tussen de 1,4 en 1,8 meter, rond de 108,5 kilo per vierkante meter weinig, maar de 1,6 meter gootafstand bleef met 103 kilo circa 5% achter. Het is opvallend dat bij beide teelten de middelste padbreedte van 1,60 m de laagste productie heeft. Analyse van de resultaten met INTKAM liet zien dan een padbreedte van 1,40 m het meest gunstig is voor lichtonderschepping, fotosynthese en cumulatieve groei van het gewas, gevolgd door padbreedtes van 1,60 en 1,80 meter, wat voor beide teelten zo zou zijn.

Grote invloed gewasmanagement
De uiteindelijke productie wordt bepaald door de drogestofverdeling tussen vegetatieve en generatieve (vruchten) delen van het gewas. De generatieve sinksterkte was bij beide teelten het laagst voor de padbreedte van 1,60 meter door de aanwezigheid van minder vruchten. Hierdoor is relatief minder droge stof naar de vruchten gegaan. Dit leidde tot de laagste productie voor de middelste padbreedte van 1,60 meter. Het is niet duidelijk waarom een padbreedte van 1,6 meter leidt tot een lagere bodembedekking; wel is duidelijk dat ten gevolge hiervan een lager aantal vruchten is uitgegroeid. Dit laat zien dat gewasmanagement een grote invloed heeft op de uiteindelijke productie.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Met Royal van Zanten naar Oeganda

Medewerkers van Royal van Zanten hebben afgelopen week een bezoek gebracht aan de productielocaties in Oeganda. Een aantal Nederlandse en...