LTO bezorgd over gebrek aan opvolging

13-01-2021    10:54   |    Goedemorgen

Vandaag publiceerde het CBS nieuwe cijfers over bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouw. Deze cijfers laten zien dat meer dan de helft van alle land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder geen bedrijfsopvolger heeft. LTO Nederland noemt het gebrek aan jonge bedrijfsopvolgers zorgelijk.

Voorzitter LTO Nederland Sjaak van der Tak: “Jonge agrarische ondernemers zijn keihard nodig voor de voedselvoorziening van ons land. Het is daarom van groot belang dat zij perspectief gaan krijgen, dat zij gesteund worden in hun ambities en dat belemmeringen worden weggenomen om boer of tuinder te worden”.

Veel agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder hebben geen bedrijfsopvolger. Dit speelt in alle sectoren en in alle regio’s van ons land, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. LTO Nederland vindt de verminderde belangstelling voor bedrijfsopvolging zorgelijk. “Het ontbreekt jonge boeren en tuinders aan duidelijk toekomstperspectief. Er is een ruim aanbod aanwezig om een andere ondernemerskeuze te maken. Ook helpt de polarisatie in politiek en samenleving niet mee om de keus te maken voor de land- en tuinbouw.“ aldus Van der Tak. “Bedrijfsopvolging is daardoor niet meer vanzelfsprekend.”

Hoewel nog steeds jonge ondernemers staan te springen om het levenswerk van alle voorgaande generaties voortzetten, vragen zij zich steeds meer af of zij de verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. LTO Nederland vindt dat de komende jaren fors geïnvesteerd moet worden in stimulering van bedrijfsovername. In de afgelopen jaren is daar al een begin meegemaakt, maar het nieuwe instrumentarium bereikt de jonge ondernemers nog nauwelijks. “Nog meer dan deze financiële steun hebben jonge ondernemers en hun ouders een duidelijk toekomstperspectief en een renderend bedrijf nodig. Belemmeringen moeten worden weggenomen. We zetten ons daarnaast bijvoorbeeld in voor goed groen onderwijs, wat noodzakelijk is om mensen te blijven enthousiasmeren voor de agrarische sector. De jonge ondernemers zijn de voedselproducenten van de toekomst en die moeten we koesteren”, besluit Sjaak van der Tak.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...