Kamer stemt voor verhoging ODE

15-11-2019    10:38   |    AgriHolland

De Tweede Kamer heeft in meerderheid ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën voor aanpassing van de tarieven van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Dat betekent dat glastuinbouwbedrijven die tussen 50.000 en 10 miljoen kilowattuur aan netstroom gebruiken met een tariefsverhoging van 177% worden geconfronteerd. Het amendement van de SGP om de verhoging te beperken tot maximaal 35% kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer.

De SGP pleitte met een amendement voor een tariefverlaging in 2020 van de derde schijf in de ODE-heffing van 2,05 cent per kilowattuur naar 1,00 cent per kilowattuur. de SGP stelt dat als het oorspronkelijke plan uit de Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord doorgaat, dit zorgt voor een enorme, plotseling stijging van de ODE-heffing in de derde schijf. Met name bij glastuinbouwbedrijven heeft een verhoging van de lasten met tienduizenden euro’s grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Door het amendement stijgen de energiekosten nog wel, maar in een meer beperkte mate.

Het komende jaar wilde de SGP gebruiken om de effecten van een verdere verhoging van de ODE-heffing in de derde schijf te onderzoeken, in het licht van het Klimaatakkoord, en in overleg met betrokken sectoren te kijken naar een goede verdeling van lasten. De derving als gevolg van de voorgestelde maatregel zou 382 miljoen euro bedragen. Deze derving zou ten laste moeten komen van de Begrotingsreserve Duurzame Energie. De SGP kreeg alleen steun van de fracties van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen en Denk en haalde daarmee geen meerderheid.

De Tweede Kamer stemde wel in met een motie van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen met de SGP waarin de regering wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de glastuinbouw een beroep kan doen op de SDE+ voor de verduurzaming van kassen, voor de aanschaf van zonnepanelen en voor geothermie. Ook wordt in deze motie aan de regering gevraagd de consequenties van het stijgende ODE-tarief voor de glastuinbouw te monitoren en hierbij speciaal aandacht te hebben voor de betaalbaarheid en de bereikte verduurzaming.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Welkom in de studio!

De studio van Paprika Tasty Radio heeft een kleine restyling ondergaan. De wand is vanochtend voorzien van een...