FloraHolland: 'Klanttevredenheid 2018 sterk verbeterd'

15-04-2019    16:19   |    Goedemorgen

Op de marktplaats van Royal FloraHolland zijn in 2018 12,1 miljard bloemen en planten verhandeld. De productomzet bedroeg € 4,65 miljard, een lichte daling van 0,8% ten opzichte van 2017. De warme zomer in Europa en de koude weersomstandigheden in de belangrijkste productiegebieden in Afrika vormen daarvoor een verklaring. De gemiddelde prijzen waren in 2018 licht hoger dan in 2017. De bloemen en planten werden geleverd door 5.550 aanvoerders en gekocht door 2.465 klanten. Dit blijkt uit het jaarverslag 2018 dat 15 april 2019 is gepubliceerd.

CEO Steven van Schilfgaarde: 'We richten ons op de ontwikkeling van de combinatie van de digitale en fysieke marktplaats voor bloemen en planten. Daar ligt onze toekomst. Royal FloraHolland ontwikkelt nieuwe diensten op het gebied van dealmaking, financiële afwikkeling en logistiek, gericht op kwekers en hun kopers. Diensten die onze klanten succesvol laten zijn. De extra aandacht voor de verbetering van de dagelijkse dienstverlening en focus op onze kernactiviteiten heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarin is in 2018 fors geïnvesteerd. De klanttevredenheid is in 2018 daardoor sterk verbeterd.' 
Het succes van het digitale platform Floriday neemt elke maand verder toe. Eind 2018 waren er al 1.200 kwekers aangesloten. De joint-venture Blueroots, waarin sinds begin 2019 wordt samengewerkt met handelspartijen, zorgt voor een stevige impuls voor de digitale marktplaats. Daarnaast worden voortdurend functionaliteiten toegevoegd aan Floriday op basis van de behoeften van klanten. Ook zijn er steeds meer apps gekoppeld aan het digitale platform. Het actieve gebruik neemt dan ook snel toe. 

Solide financiële positie
In de eigen bedrijfsvoering heeft Royal FloraHolland door efficiencyverbeteringen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd. De totale operationele kosten zijn in 2018 met 4,1 procent gedaald tot € 282 miljoen. In 2018 is in totaal € 80 miljoen geïnvesteerd in onder meer digital, vastgoed en logistieke middelen. CFO David van Mechelen: 'Royal FloraHolland staat er financieel goed voor. De financiële ratio's zijn op niveau, met 27,2 procent voor solvabiliteit en 55,7 procent voor risicodragend vermogen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om de efficiency van onze bedrijfsvoering en processen verder te optimaliseren. Dat is nodig, omdat we ons strategisch programma de komende jaren verder gaan uitrollen en dus blijven investeren en innoveren. Tegelijkertijd willen we aan het eind van het jaar steeds een positief resultaat laten zien.' Royal FloraHolland boekte in 2018 een bescheiden positief resultaat van € 319.000. 

Duurzaamheid
Royal FloraHolland zet zich in voor een toekomstbestendige sierteeltsector waarin bloemen en planten met respect voor mens en milieu worden geteeld en verhandeld. Als deelnemer aan het Floriculture Sustainable Initiative zet Royal FloraHolland zich in om de productie van leden te verduurzamen. De doelstelling voor 2020 is 90 procent van de producten duurzaam te hebben geteeld en verhandeld. In 2018 waren de percentages 40% voor bloemen en 63 procent voor planten. Duurzaamheid heeft onder meer ook betrekking op het gebruik van duurzame verpakkingen. Royal FloraHolland is een van de ondertekenaars van het Plastic Pact.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws