Economische groei Oost-Europa hier merkbaar

13-06-2019    09:09   |    Goedemorgen

Dat de landen in Oost-Europa de afgelopen jaren een economische groeispurt hebben doorgemaakt, gaan we ook in ons land merken. Dat zeggen economen van ABN AMRO. Doordat het in eigen land beter gaat, zullen Oost-Europese arbeidsmigranten terugkeren naar hun thuisland. Dat leidt tot minder arbeidskrachten in het Nederlandse bedrijfsleven.

Met name in Polen is de economie het afgelopen jaar het sterkst gegroeid, met maar liefst 5,1 procent. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Als gevolg van de krimpende beroepsbevolking krijgt Oost-Europa bovendien te maken met een steeds groter tekort aan arbeid. Dit gaat gepaard met een snelle stijging van de lonen.
De sterke economische groei in Oost-Europese landen, leidt ertoe dat steeds minder inwoners de afweging gaan maken in om West-Europa werk te zoeken. Daarnaast zullen arbeidsmigranten die hier nu werkzaam zijn, er sneller voor kiezen om terug te keren. ABN AMRO verwacht dan ook dat het aantal in Nederland werkzame Oost-Europese arbeidskrachten geleidelijk gaat afnemen.

Krapte
Aan de andere kant heerst er op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een krapte op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in Nederland ligt op het laagste niveau sinds 2008. Tegelijkertijd groeit de werkgelegenheid en neemt het aantal banen toe. In de agrarische sector is de afhankelijkheid van werknemers uit Oost-Europa erg groot. Dit zijn met name seizoenarbeiders in piekperiodes, die vaak een minder sterke band met Nederland hebben. 
Wanneer minder Oost-Europeanen naar ons land komen om te werken, zullen er alternatieven gevonden moeten worden. 'Vooral de agrarische sector, bouw, industrie en de transportsector worden hierdoor getroffen, omdat bedrijven hier nu al worstelen met een groot personeelstekort', zegt Nora Neuteboom, Econoom Opkomende Markten van ABN AMRO. 'Er is wel een aantal factoren die de druk kunnen verlichten. Bij een brexit vertrekken veel Oost-Europeanen uit het Verenigd Koninkrijk die zich mogelijk in Nederland vestigen. Ook kunnen ondernemers waar mogelijk extra investeren in digitalisering en robotisering, om het effect van het personeelstekort op lange termijn te verzachten.'


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister KAS Live! terug

Gisteren de uitzending van KAS Live! op Paprika Tasty Radio gemist? Je kunt 'm nog een keer rustig...