'Uniform substraat meerwaarde project'

26-04-2016    10:40

In het project ‘Energiezuinig komkommers telen’ kregen komkommertelers handvatten aangereikt om op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier aan de slag te gaan met Het Nieuwe Telen. Teeltadviseur Remy Maat van Cultilène zegt blij te zijn dat zijn bedrijf een belangrijke bijdrage aan het project kon leveren.

Substraatleverancier Cultilène was een van de betrokken partijen bij het project. Het bedrijf leverde Exact Air-matten om de teelt van de komkommers optimaal stuurbaar en energiezuinig te laten verlopen. Daarnaast werd de verdamping beter onder controle gehouden, waardoor de proefdoelstellingen konden worden behaald, zo geeft Remy Maat aan.

Drieledige doelen
Van december 2014 tot december 2015 werd een proefvak van 1.000 m2 ingericht bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Hier werd geëxperimenteerd met een nieuwe, meer praktijkgerichte opzet van Het Nieuwe Telen. “We redeneerden vooral vanuit de plant, niet vanuit de techniek”, legt Van der Burg uit. “Dit hield concreet in dat we wilden aantonen hoe ver je klimaattechnisch - denk aan een hogere temperatuur en luchtvochtigheid - kunt gaan, zonder dat problemen optreden met schimmels als Mycosphaerella. De kas was uitgerust met een dubbel energiescherm, dat zoveel mogelijk dicht werd gehouden. Onze doelen waren drieledig: we wilden maximaal 25 m3 aeq/m2 aan warmte inzetten en op deze manier een energiebesparing realiseren, een reële productie halen en de Mycosphaerella-schimmel in bedwang houden.”

De keuze voor gebruik van Exact Air-matten van Cultilène kwam door de uniformiteit, zo vertelt teeltadviseur Remy Maat. “Dit substraat is veel uniformer in gedrag dan de gemiddelde steenwolmat. Dit komt onder meer door de horizontale vezelstructuur en de matopbouw op basis van de zogeheten Gradient Technologie, wat zorgt voor een goede vocht- en wortelverdeling. Ook kenmerkt Exact Air zich door een minimale variatie in watergehalte en EC. Dit paste perfect bij de projectdoelstelling om het substraat zo uniform mogelijk te houden; een belangrijke voorwaarde om de teelt optimaal te kunnen sturen.”

Het uniforme en stabiele substraat, en daarmee samenhangend een EC die tussen de 3 en 3,5 bleef, heeft volgens Maat bijgedragen aan een succesvolle proef. “Mede hierdoor bleef de plant goed in balans, waardoor er minder gestuurd hoefde te worden, de verdamping beter onder controle kon worden gehouden en minder energie werd verspild.”

Rust
Rick van der Burg benadrukt het belang van de samenwerking met Cultilène. “Om een dergelijke proef succesvol te kunnen uitvoeren, moeten de randvoorwaarden - waaronder een uniform substraat - gewaarborgd zijn. Hierin heeft Cultilène een belangrijke rol gespeeld. Pluspunt was ook dat we bij het watergeven steeds met dezelfde beurtgrootte konden werken. Dat gaf rust, we konden focussen op andere zaken. Uiteindelijk hebben we alle projectdoelstellingen zonder grote problemen kunnen realiseren.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws