Cao-overleg groothandel agf voorlopig opgeschort

19-07-2019    10:53   |    AgriHolland

Het is nog niet gelukt om een nieuwe cao groothandel groenten en fruit af te sluiten.

 Werkgevers schorten het cao-overleg voorlopig op. Zij willen deze zomer eerst met hun achterban in overleg voordat zij verder praten met de vakbonden. Er zijn nog veel discussiepunten en een nieuwe cao lijkt nog ver weg.

Een aantal werkgevers is de huidige cao ‘ontgroeid’ en komt in de knel bij het roosteren in de avonduren en weekenden. Deze bedrijven willen experimenteren met ploegendiensten. Die experimenten mogen niet voor rekening van de werknemers komen vindt de FNV en daarom wil de vakbond er vooraf afspraken over maken. Werkgevers willen na afloop van de pilot voorwaarden regelen. Ook zeggen zij dat de wensen van de vakbonden voor ploegentoeslagen, ADV, ontziemaatregelen voor ploegen en nachtwerk, vrijwillige deelname, gewetensbezwaren voor zondagwerk en afspraken over vrije zaterdagen en weekenden, te duur zijn. Werkgevers vragen gaan nu terug naar hun achterban.

Pensioenen
FNV wil graag dat de pensioenen voor werknemers in de groothandels voor groenten en fruit worden ondergebracht bij BPL, want die regeling is beter. De keuze van de werkgevers voor het verzamelfonds PGB was voor de bonden onbespreekbaar omdat alleen de nieuwe rechten mee zouden kunnen. Het lijkt nu toch mogelijk om collectief over te gaan naar PGB. Ook is afgesproken om de huidige regeling te verbeteren waardoor iedereen meer pensioen opbouwt. Onder deze voorwaarden wil FNV wel instemmen met PGB als pensioenfonds. Pas aan het einde van dit jaar zal blijken of dit technisch uitvoerbaar is.

ORBA
Een ander discussiepunt betreft een garantieregeling bij de invoering van ORBA. De werkgevers wijzen dat af. Ook willen zij niet aan openstelling van de seniorenregeling voor werknemers die 8 jaar werkzaam zijn in de sector. De FNV is niet bereid om te praten over het afbouwen van de ontziemaatregel overwerk voor 50+ ers.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Twitter: Neerlands trots!

"Nederlandse Universiteiten in de wereldtop, om even bij stil te staan en ongelofelijk trots op te zijn", zo laat Martin van Gogh op Twitter...