Blog: Samen doen Samen sterk

09-10-2020    12:01   |    Eric Kerklaan

Eric Kerklaan is Senior Technical consultant crop protection bij HortiPro. Hij schreef deze blog exclusief voor Goedemorgen.

In de glastuinbouw zijn we sterk geworden door samenwerking. Hiermee bedoel ik de samenwerking tussen telers, door bijvoorbeeld deelnemen in studiegroepen. Ook het delen van kennis met de zaadveredelaar, overleggen van opbrengst resultaten, bijzonderheden van een teelt enz enz.

Ook ervaring en kennis op het gebied van gewasbescherming wordt gedeeld met onderzoekcentra, producenten, toeleveranciers en andere telers, om op een duurzame manier de kennis beschikbaar te maken voor een gezonde tuinbouwsector.

Hoe is dit in de andere sectoren, zoals de akkerbouw? De afgelopen periode heb ik met diverse akkerbouwers gesproken.

Een belangrijke vraag voor mij was, ‘hoe is jullie kennis deling?’ Hierop werd verschillend geantwoord, zoals; ‘er wordt vanuit de branche organisatie kennis gedeeld’ en, ‘we krijgen onderzoeksresultaten van de zaadveredeling en gewasbescherming fabrikanten’ of, ‘we krijgen kennisdeling over groeifase monitoring vanuit de meststoffen producten’ en ‘we ontvangen bouwplannen vanuit de voorlichting’. Wat mij opviel, is dat de informatie die men deelt meer van algemene zin is en niet specifiek op een knelpunt in de teelt.

Op mijn vraag of ze werken in studiegroepen om knelpunten uit te diepen, is het antwoordt vrij kort, namelijk ‘nee dat doen we niet’.

Toeleveranciers doen wel hun best om groepjes akkerbouwers uit te nodigen en ze te betrekken in activiteiten voor de sector. Maar dit gaat meestal over producten en niet over teelt brede informatie, die met andere akkerbouwers wordt gedeeld.

Ik heb akkerbouwers gesproken die graag eens met glastuinbouw telers in contact willen komen om te sparren en hoe zij knelpunten aanpakken. Dan heb ik het vooral over bemesting en gewasbescherming.
Op sommige terreinen is de glastuinbouw verder dan de akkerbouw.

Op het gebied van gewasbescherming is de tuinbouw verder, zeker als het gaat over weerbaar telen. Het klopt dat we onder andere omstandigheden telen dan buiten, maar ik ben ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren.

Het lijkt me een leuke uitdaging voor de sectoren om dit op te pakken. De brancheorganisaties, toeleveranciers en producenten, maar vooral de tuinders en akkerbouwers, daag ik uit om in 2021 om de tafel te gaan en proeven op te zetten.

Maar denk erom! COVID-19 proef werken, zodat we snel weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren.

Tot slot; Samenwerken en leren van elkaar – sector breed- is belangrijk. ‘Let’s do it’ en werk met ons mee aan een gezonde toekomst voor onze agrarische sector!


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Twitter: Perfecte Chrysant

Gisteren is de nieuwe teelt gestart voor het project 'Met LED naar een Perfecte Chrysant', laat Delphy op...