Blog: Een gelukkig en gezond gewas gewenst!

07-01-2021    09:23   |    Erik Kerklaan

Een weblog van Eric Kerklaan. Hij is Senior Technical consultant crop protection bij HortiPro. Eric schrijft deze blog exclusief voor Goedemorgen.

Ten eerste voor iedereen de beste wensen en een gezond 2021.

Nu de eerste vaccinaties starten hopen we maar dat we in het voorjaar meer ruimte krijgen om leuke dingen te gaan doen en elkaar weer te ontmoeten

Hiermee bouw ik gelijk een bruggetje naar mijn aandachtspunt voor de aankomende periode voor veel ondernemers in de tuinbouw.

Ook een gezond gewas staat hierin centraal. In de groenteteelt is men weer gestart met het nieuwe seizoen. Het jonge gewas is met zorg opgekweekt en nu is het aan de ondernemers om hiervan een kwaliteitsgewas met bijbehorende productie van te maken.

‘Plantgezondheid’ is een kernwoord waar je niet aan ontkomen kan, en dit kan je op veel manieren ontleden.

Gezondheid is te monitoren, net zoals bij COVID-19. Heb je klachten? Laat je testen! Maar het is beter om het zover niet te laten komen.

Ook met plantgezondheid zijn er ‘tools’ om ziekten en plagen te monitoren. Hierbij wil ik graag een techniek uitlichten, namelijk de feromoon-techniek.

In de glastuinbouw en fruitteelt worden de eerste stapjes al gezet, maar mijn mening is dat het veel meer aandacht verdient. Daar komt bij, dat het een techniek is, waarvoor niet altijd een toelating voor nodig is.

Vanuit HortiPro willen we deze techniek meer onder de aandacht brengen in teelten onder glas, fruitteelt en akkerbouw, maar ook de bollenteelt.

Met feromoontechnologie is veel mogelijk, maar het is wel van belang dat men zich goed laat voorlichten hoe je dergelijk feromoonsysteem kan opzetten. Voor een aantal plagen is al een protocol opgesteld, waarmee een veel betere indicatie wordt verkregen over de aanwezige plaaginsecten dan de huidige platen of linten. De vangsten met inzet van een feromoon in combinatie met vangplaten en linten zijn namelijk veel hoger en hebben een invloed op de verlaging van de plaag in het gewas.

Feromoontechniek is een optimale tool in combinatie met de inzet van natuurlijke vijanden. Kortom pak deze kans en ga ervaring opdoen met deze nieuwe techniek tegen Tuta absoluta, wolluis, trips, fruitmot, Suzukii fruitvlieg, Opogona, Turkse mot, groente uil, koolmot, Duponchelia, enz.

De aankomende maanden zullen wij u meer gaan informeren over deze feromonen en hoe men deze kunt gaan gebruiken in uw teelt tegen diverse knelpunten plagen.

Belangrijk is dat voor ICM-systeem een goed monitoring programma wordt gemaakt. Dit is per bedrijf verschillend en daarbij kan feromoontechniek een belangrijke schakel zijn.

Een mooi vooruitzicht voor een gezonde teelt in 2021.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hortispoor gelanceerd

Hortispoor is de nieuwe naam voor de vertrouwde lijn met sporenelementen van Van Iperen, aangevuld met een...