Blog: ‘Dat heb ik niet gezegd’

19-02-2019    08:45   |    Goedemorgen

Een weblog van Peter Smulders, exclusief geschreven voor Goedemorgen. Smulders is mede-eigenaar van Free Launch Training en Coaching. Dit bedrijf begeleidt al meer dan 20 jaar ondernemers in de tuinbouw bij de professionalisering van hun organisatie en de mensen die daarin actief zijn.

‘Had je het maar wél gezegd. Dan was het misschien heel anders gelopen.’
Een anoniem voorbeeld uit mijn dagelijkse praktijk. Een voorbeeld waarbij een onderhuids conflict tussen een leidinggevende en een medewerker té lang blijft door-etteren. Zonder dat er daadwerkelijk gesproken wordt. En zonder dat het probleem benoemd is. Zonder dat een oplossing is gezocht. De medewerker, erg gewaardeerd in het bedrijf, neemt onverwacht ontslag. Alternatieven genoeg in deze tijd.
Dat was even schrikken voor het bedrijf. En voor zijn leidinggevende. En jammer voor beide partijen!  

Niet communiceren
We spreken, ook in onze trainingen, graag over communiceren. Hoe je via communicatie het beste met je collega’s, leidinggevende of medewerkers kunt omgaan. Een van onze populairste trainingen, “positief motiverend leiding geven”, is voor een groot deel gericht op motiverende communicatie.
Met communicatie kun je heel wat goed doen. Maar het kan soms ook leiden tot conflicten. Bijvoorbeeld als communicatie ontaardt in een woordenwisseling, een ruzie enz. Misschien is dat onderwerp voor een volgende column.
In dit geval wil ik spreken over NIET-communiceren. Want dat kan nog wel eens tot méér schade leiden dan wél communiceren.
Immers, als er een probleem is tussen twee mensen, en dat wordt niet uitgesproken, dan kan iets heel kleins uitgroeien tot iets heel extreems. Simpel omdat beide partijen in hun eigen hoofd het vuurtje steeds verder aanwakkeren. Totdat de bom barst zeggen ze dan.

Waarom communiceren we niet?
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom conflicten niet worden uitgesproken. “Het zal wel overwaaien” is er een van. Of “dat is nu eenmaal de manier waarop we hier met elkaar omgaan”. En angst is vaak ook een drempel om iets bespreekbaar te maken. “Begrijpt de ander me wel?” Of “misschien wordt hij wel kwaad?” Introverte mensen hebben meer de neiging om conflicten “binnen te houden” dan extroverte mensen. Die laatsten kroppen meestal niet op maar flappen eruit wat hen bezig houdt.
Besef dat gemiddeld 50% van je mensen in je bedrijf introvert zijn.

Signalen oppikken!
Hoe voorkom je nu NIET-communiceren?
Wees als leidinggevende alert op signalen. Met name non-verbale signalen die tegenstrijdig zijn met wat iemand zegt. Wees ook alert op het gedrag van iemand. Sjokt een medewerker over het betonpad of loopt hij met een lach op zijn gezicht te fluiten? Zit een medewerker vaak alleen in de kantine met de oortjes in, of is iemand joviaal onderdeel van de groep?

De volgende stap is: investeer altijd tijd!
Pik je een signaal op: neem dan tijd voor een bakkie met elkaar. Maak de gespreksdrempel zo laag mogelijk.   


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Ctgb: twee middelen toegelaten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden beoordeelde onlangs drie gewasbeschermingsmiddelen op basis van een...