Milieumeetlat weer up-to-date gemaakt

23-03-2016    09:12

Het CLM heeft de Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen geactualiseerd. Nieuw toegelaten middelen zijn toegevoegd en informatie over het risico van middelen voor bijen is aangevuld in de Milieumeetlat, aldus CLM.

Met de Milieumeetlat kunnen telers en adviseurs middelen vergelijken op milieubelasting voor waterleven, bodemleven, uitspoeling naar grondwater en schadelijkheid voor nuttige organismen zoals bijen. Op deze manier kan de gebruiker kiezen voor een middel met lage milieubelasting.

In de Milieumeetlat staan de nieuwe microbiologische middelen tegen schimmels zoals Serenade. Dit soort middelen hebben een lage milieubelasting. Ook het microbiologische rupsenmiddel Turex kent een nieuwe toelating. Ook dit middel heeft een lage milieubelasting. De vergroening van het middelenpakket gaat langzaam maar zeker verder, concludeert het CLM.

Keuze van het minst milieubelastende middel
Met de actualisatie is de Milieumeetlat helemaal up-to-date voor het nieuwe gewasbeschermingsseizoen. Alle middelen die het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de afgelopen maanden heeft toegelaten zijn erin opgenomen. 

Klik hier voor de Milieumeetlat glastuinbouw.

Bekijk hier een animatiefilmpje over hoe de Milieumeetlat werkt.


Reacties (1)

hans at 25.08.2020

Helaas gaat het op deze wijze ingevoerd worden. voor iedereen.
Terwijl het zonder controle zinloos is, en geen inhoud heeft.
Het voegt alleen maar kosten toe aan kwekers. en niemand gaat dat extra betalen.
Geef mensen een podium die het wel willen en hebben, met een controle systeem of het klopt.
controle betaald de kweker zelf. het is aan de klanten in Europa of ze het belangrijk vinden om er iets voor te betalen.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister terug: Studio 0174

ACTUEEL HORTI THEMA - In het kader van het actuele horti thema Marketing & Communicatie sloot Wilfred Fransen...