Afvalwater tuinbouw door de allergrootste zuivering

01-12-2020    10:32   |    Glastuinbouw Nederland

THEMA WATER - Zaltbommel krijgt de grootste installatie van het land voor de zuivering van het water dat uit de glastuinbouwgebieden via een gescheiden riool wordt aangevoerd. De speciale riolering voor de glastuinbouw is een half jaar na de start van de werkzaamheden zo goed als klaar.

Er zijn in Nederland meer rioolstelsels om het verontreinigde water van de glastuinbouw apart af te voeren. Wat maakt de installatie in de Bommelerwaard zo uniek?

De omvang van de zuiveringsinstallatie, zoals die in aanbouw is in de Bommelerwaard, is ongekend, zo zei Erik de Pooter van Waterschap Rivierenland onlangs in het Brabants Dagblad.
In de Bommelerwaard hebben de kwekers voor hun waterzuiveringsplicht gekozen voor een collectieve aanpak, waarbij al het afvalwater wordt gezuiverd bij de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Zaltbommel. Het kwekerscollectief ziet dit als de beste oplossing om geen middelen meer te lozen in de Afgedamde Maas waar drinkwater wordt gewonnen. Daarnaast worden ook de meststoffen uit het water gehaald, dat is verplicht vanaf 2027. Aan het project doen ruim vijftig bedrijven mee met gezamenlijk 245 ha glas. Het systeem bestaat uit een aantal onderdelen: buffertanks op de bedrijven, specifiek tuinbouwriolering en de centrale zuiveringsinstallatie.

Ruim 30 kilometer riolering
De gemeente Zaltbommel is verantwoordelijk voor de ruim dertig kilometer nieuwe rioolleiding, maar de zuiveringsinstallatie is van het waterschap. Omdat de capaciteit van de aanwezige riolering geen ruimte meer bood, zijn de mogelijkheden voor een apart riool voor de kassen onderzocht; dit bleek haalbaar. Ter vergelijking, in het Westland wordt het afvalwater van de tuinders via hetzelfde stelsel afgevoerd als het rioolwater van huishoudens. Daar worden de gewasbeschermingsmiddelen ná de normale zuivering uit het water gehaald. In Zaltbommel gebeurt dat vooraf.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Areaal Gina gegroeid

Het areaal van het rode paprikaras Gina is wederom gegroeid, zo laat Syngenta Vegetable Seeds weten. "Er staat...