6 voordelen HVAC-systeem voor vertical farming

6 voordelen HVAC-systeem voor vertical farming

Vertical farming is een landbouwtechniek waarbij gewassen worden verbouwd in meerdere lagen boven elkaar, in een gecontroleerde omgeving binnenshuis. Het doel van vertical farming is om de productie van voedsel te verhogen, terwijl tegelijkertijd de impact op het milieu wordt verminderd. HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) is hierbij van groot belang omdat het de groeiomgeving van de planten kan regelen en optimaliseren. Wat resulteert in gezonde planten en een hoge opbrengst. Ben van der Heide, CSO bij Bosman Van Zaal, bespreekt zes voordelen van een HVAC-systeem voor vertical farming.

 1. Ten eerste zorgt HVAC voor een optimale temperatuur in de groeiomgeving. Bij vertical farming wordt de temperatuur gecontroleerd door middel van HVAC-systemen die de temperatuur regelen en constant houden. Dit is van cruciaal belang omdat planten zich optimaal ontwikkelen binnen een bepaalde temperatuur range. Zo zorgt een temperatuur van tussen de 20 en 25 graden Celsius ervoor dat planten optimaal groeien. Hierdoor wordt de opbrengst gemaximaliseerd.
 2. Ten tweede zorgt HVAC voor de juiste luchtvochtigheid in de groeiomgeving. Een te hoge of te lage luchtvochtigheid kan leiden tot problemen bij de plantengroei. Zo kan een hoge luchtvochtigheid leiden tot schimmel en rot, terwijl een te lage luchtvochtigheid kan zorgen voor uitdroging van de planten. Een HVAC-systeem kan de luchtvochtigheid constant houden en zo zorgen voor optimale groeiomstandigheden.
 3. Ten derde zorgt HVAC voor een goede luchtcirculatie in de groeiomgeving. Een goede luchtcirculatie zorgt ervoor dat er voldoende CO2 wordt aangevoerd en dat de planten voldoende zuurstof krijgen. Dit zorgt voor gezonde planten en een hoge opbrengst. Daarnaast kan luchtcirculatie ook helpen bij het voorkomen van schimmel en rot.
 4. Ten vierde zorgt HVAC voor een goede filtering van de lucht in de groeiomgeving. De lucht in de groeiomgeving kan verontreinigd zijn door bijvoorbeeld stof, schimmels of bacteriën. Een HVAC-systeem kan de lucht filteren en zo zorgen voor een gezonde groeiomgeving. Daarnaast kan het filtersysteem ook helpen bij het verminderen van geuren in de groeiomgeving.
 5. Ten vijfde kan een goed HVAC-systeem bijdragen aan een duurzame vertical farming-operatie. Een efficiënt HVAC-systeem kan bijvoorbeeld zorgen voor een lager energieverbruik, waardoor de operationele kosten lager zijn. Daarnaast kan een HVAC-systeem ook helpen bij het verminderen van waterverbruik door bijvoorbeeld het recirculeren van vochtige lucht.
 6. HVAC-systemen kunnen ook worden gebruikt om de kwaliteit van het water te verbeteren. Zo kunnen ze helpen bij het regelen van de pH-waarde en de opgeloste zuurstof in het water, wat belangrijk is voor de groei van de planten.

Als je een HVAC-systeem wilt optimaliseren voor vertical farming, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden:

 1. Kies het juiste HVAC-systeem voor jouw vertical farming-operatie: Er zijn verschillende soorten HVAC-systemen beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen. Het is belangrijk om het juiste systeem te kiezen dat past bij jouw specifieke behoeften en omstandigheden. Zo zijn er systemen die de temperatuur en luchtvochtigheid in de groeiomgeving regelen, terwijl er ook systemen zijn die CO2-toevoer regelen. Daarnaast kunnen sommige HVAC-systemen energiezuiniger zijn dan andere.  Qua energieverbruik nemen we de volgende zaken in ogenschouw om je installatie zo zuinig mogelijk te ontwerpen:
  a. Kan er gebruik worden gemaakt van restwarmte?
  b. Kan er gebruik worden gemaakt van free-cooling direct of indirect waardoor andere bronnen kunnen worden benut en in sommige gevallen het energieverbruik met 85% kan worden gereduceerd?
  c. Ontvochtigen kost energie. We kijken dus naar de meest gunstige methode van ontvochtigen. Dit start met de uitgangspositie van het gewas en het bijbehorende klimaat. Daarna kunnen we inzoomen op de beste techniek voor de specifieke situatie, en de keuze maken voor wat het beste toe te passen is. Zo valt er energie te besparen als er gekozen kan worden voor koude-terugwinning-methodes, zoals kruisstroom wisselaars, heat-pipes of run-around-coils.
  d. Keuze van het te gebruiken koudemiddel in de koelinstallaties, dit heeft invloed op onder andere de aanschafprijs, service en onderhoudskosten, energieverbruik en levensduur.

 2. Het onderhouden van het HVAC-systeem: Een goed onderhouden HVAC-systeem kan ervoor zorgen dat het systeem efficiënt blijft werken en langer meegaat. Het is belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren, zoals het vervangen van filters en het reinigen van de kanalen.
 3. Het verminderen van geluidsoverlast: HVAC-systemen kunnen veel geluid produceren, wat kan leiden tot overlast voor de omgeving. Het is belangrijk om te zorgen dat er in het ontwerpstadium aandacht besteed wordt aan de diverse geluidsniveaus. Groeiruimtes zonder personeel vragen andere geluidseisen als bijvoorbeeld verwerkingsruimtes. Daarnaast is het noodzakelijk dat de omgeving in kaart wordt gebracht zodat ook met het ontwerp van bijvoorbeeld een chiller/koudwaterinstallatie rekening kan worden gehouden met het geluidsniveau. Zo zullen er in een gebouwde omgeving hogere eisen worden gesteld als op een industrieterrein.
 4. Het regelen van de verlichting: Naast HVAC is ook de verlichting van groot belang bij vertical farming. Het is belangrijk om de verlichting af te stemmen op het HVAC-systeem, zodat er een optimale groeiomgeving ontstaat. Daarnaast kan het regelen van de verlichting ook helpen bij het verminderen van het energieverbruik.
 5. Het inzetten van geavanceerde technologieën: Een HVAC-systeem kan helpen bij het regelen van de groeiomgeving, maar het is belangrijk om regelmatig de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-niveaus te meten en aan te passen waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van sensoren en monitoringssystemen. Ten slotte kunnen geavanceerde technologieën zoals AI en machine learning worden ingezet om HVAC-systemen te optimaliseren voor vertical farming. Met de door ons ontwikkelde software-oplossing Polariks, bieden wij een tool aan die bestaat uit meerdere modules. Hiermee kan alle data die aanwezig is gebruikt worden. Vervolgens analyseren wij deze, kan er een digital twin gemaakt worden, predictief onderhoud en prestatiebeheer uitgevoerd worden, en kan hyperspectrale beeldherkenning toegepast worden. Deze technologieën kunnen helpen bij het automatisch aanpassen van de groeiomgeving aan de behoeften van de planten, wat kan leiden tot een hogere opbrengst en een efficiënter energieverbruik.

Al met al is HVAC een essentieel onderdeel bij vertical farming. Het zorgt voor een optimale groeiomgeving voor de planten, wat resulteert in gezonde planten en een hoge opbrengst. Door het kiezen van het juiste HVAC-systeem, het monitoren en bijstellen van de groeiomgeving, het creëren van een goede luchtcirculatie, het filteren van de lucht en het optimaliseren van het energieverbruik, kan HVAC worden geoptimaliseerd voor vertical farming.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v