IMVO Convenant Sierteeltsector afgerond

IMVO Convenant Sierteeltsector afgerond

Het IMVO Convenant Sierteelt, waar Royal FloraHolland mede-ontwerper en ondertekenaar van is, is na drie jaar officieel afgerond. Tijdens een sessie op 22 september 2022 blikten alle betrokken partijen en stakeholders in het World Horti Center in Naaldwijk terug én vooruit.

IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. "Via het IMVO Convenant Sierteeltsector pakken we gezamenlijk milieurisico's en mensenrechtenrisico's in de keten aan. Zo werken we samen aan een betrouwbare marktplaats en beschermen we de reputatie van onze producten, onze sector en onze gezamenlijke marktplaats. Het convenant kwam tot stand in 2019, toen een aantal bedrijven uit de Nederlandse sierteeltsector de krachten bundelde met de overheid, vakbond en NGO's."

Ketenverantwoordelijkheid
De afgelopen jaren brachten de convenant partners de risico's in internationale sierteeltketens in kaart. Daarnaast hielden werkgroepen zich bezig met een aantal sociale en milieuthema's zoals leefbaar loon, veiligheid van gebruik en het verminderen van de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt.

De kern van het IMVO Convenant is 'due diligence', oftewel ketenverantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat bedrijven zelf in hun ketens risico's voor mens en milieu gaan opsporen, verminderen en daar ook transparant over rapporteren. De OESO richtlijnen voor internationaal verantwoord ondernemen zijn hierbij de leidraad. Binnenkort is dat zelfs in wetgeving vastgelegd

'Code of Conduct voor de sierteeltsector'
"Door het werk in het convenant hebben we met elkaar een mooie stap gemaakt. Er zijn concrete en praktische richtlijnen en tools, zoals bijvoorbeeld de 'Code of Conduct voor de sierteeltsector' opgeleverd. Handelsbedrijven en retailers zijn hiermee aan de slag gegaan en leggen de vraag om het ondertekenen van de Code of Conduct en het aantonen van 'good practices' middels certificering, bij hun aanvoerders neer."

Om continuďteit te waarborgen en de aanbevelingen een groter bereik te geven, wordt het IMVO Convenant ontwikkelde gedachtengoed voortgezet binnen Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Voor de uitvoering en controle spelen de certificerende organisaties als MPS en GlobalGAP een belangrijke rol.

Het IMVO convenant Sierteeltsector is ondertekend door: Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking -AFRI FLORA - Albert Heijn - Dümmen Orange - Dutch Flower Group - FM Group - Flower Trade Consult - Floral Trade Group - Royal Lemkes - Waterdrinker - Women Win - FNV -Royal FloraHolland - Glastuinbouw Nederland - Tuinbranche Nederland - Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten - Stichting Natuur en Milieu en Xpol. Steunbetuigers zijn: Chrysal - Koppert - Stichting Max Havelaar en MPS.

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v