Slechte score op beleid gezonde voedselomgeving

Slechte score op beleid gezonde voedselomgeving

In elf Europese landen moeten overheden meer maatregelen nemen om een gezonde voedselomgeving te creëren om een gezonder eetpatroon te stimuleren. Hierbij kan worden gedacht aan een belasting op voedingsmiddelen die niet bijdragen aan een gezond voedingspatroon of het verbieden van voedselmarketing gericht op kinderen.

Dit is te lezen in een publicatie in The Lancet Regional Health – Europe: ‘Policy Implementation and priorities to create healthy food environments using the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI): A pooled level analysis across eleven European Countries’.

Dr. Maartje Poelman, een van de hoofdauteurs aan Wageningen University & Research: "Dit onderzoek toont aan dat er binnen Europa dringend actie moet worden ondernomen om een gezonde voedselomgeving te creëren. Deze studie laat ook zien dat sommige landen beter presteren dan anderen. Als we overgewicht en voeding gerelateerde chronische ziekten echt willen voorkomen, zijn collectieve primaire preventiestrategieën essentieel. Dergelijke structurele maatregelen leveren voordelen voor de volksgezondheid op bevolkingsniveau op."

Dit is het eerste onderzoek dat kijkt naar beleidsmaatregelen in elf Europese landen met gebruik van de Food Environment Policy Index (Food-EPI). Het onderzoek brengt de verschillende implementatieniveaus van beleid voor een gezonde voedselomgeving in en tussen verschillende Europese landen in beeld. Ook hebben experts in ieder land vastgesteld welke acties nationale overheden zouden moeten nemen. De Food-EPI bestaat uit zeven beleidsdomeinen met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de voedselomgeving: voedselsamenstelling, voedseletikettering, voedselmarketing, voedselprijzen, voedselaanbod in publieke settings en retail. Ook worden zes beleidsondersteunende domeinen onder de loep gelegd en onderverdeeld in de categorieën leiderschap, bestuur, monitoring, financiering, platformen voor interactie en integraal gezondheidsbeleid.

Beleidsimplementatie in Nederland op laag niveau
Met uitzondering van Finland, Noorwegen en Portugal scoren alle landen 'zwak' tot 'afwezig/zeer beperkt' op het gebied van de uitvoering van beleid met een directe invloed op de voedselomgeving. Nederland, Spanje en Duitsland staan onderaan de lijst waar het gaat om beleid dat direct is gericht op het creëren van gezonde voedselomgevingen.

Experts in de elf landen dringen aan op onmiddellijke actie in Europa. Er worden in die elf deelnemende landen in totaal 212 acties voorgesteld voor het creëren van gezonde voedselomgevingen. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van normen voor voedingsstoffen in bewerkte voedingsmiddelen (zoals suiker, verzadigd vet) en het verbeteren van de voedselomgeving op scholen, zoals het aanbieden van gezonde maaltijden. Ook worden in sommige landen prijsstrategieën voorgesteld, zoals het subsidiëren van groenten en fruit, het belasten van voedingsmiddelen die niet bijdragen aan een gezond voedingspatroon, of het beperken van voedselmarketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen.

Bron: Wageningen U&R

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Paprika Horti Newsradio. Luister terug!

Paprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v