Call nieuwe projectideeŽn Kas als Energiebron

Call nieuwe projectideeŽn Kas als Energiebron

Kas als Energiebron heeft een call uitgedaan om nieuwe projectideeŽn in te dienen. Naast de reguliere middelen vanuit het ministerie van LNV en vanuit Kennis in je Kas (KijK), heeft LNV in het kader van het klimaatbeleid additionele middelen beschik-baar voor projecten die bijdragen aan het versneld en substantieel realiseren van de CO2-reductie. De voorstellen kunnen leiden tot financiering van energieprojecten vanaf maart 2023. De call is tot stand gekomen in samenspraak met de ondernemersgroep Kas als Energiebron. IdeeŽn die direct vanuit de praktijk komen zijn extra welkom.

Op woensdag 30 november is het nieuwe convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 getekend. Daar zijn de afspraken in het klimaatakkoord en het coalitieakkoord geconcretiseerd en uitgewerkt samen met de betrokken partijen Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën. Het doel is grofweg om de CO2-emissie te halveren ten opzichte van 2020 en is daarmee ambitieuzer dan voorgaande afspraken zoals het coalitieakkoord. De huidige hoge energieprijzen hebben (grote) financiële impact op de ondernemingen in de glastuinbouw, maar brengt ook de energietransitie in een versnelling. Werk aan de winkel dus.

Onderzoek loopt door
Het onderzoek loopt dus ook volop door en daarom wordt vanuit Kas als Energiebron opnieuw een call gestart voor project ideeën. Dit kan leiden tot projecten die vanaf maart 2023 kunnen starten. Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde brief. Voor de ideeën graag het eveneens bijgevoegde format gebruiken. Indicaties voor mogelijke nieuwe projecten moeten uiterlijk vrijdag 23 december zijn ingeleverd, maar eerder mag natuurlijk ook.

Bron: Kas als Energiebron

Deel artikelPaprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Vandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Luister terug! Belangrijke tuinbouw podcasts!