Sector pleit voor actief beleid huisvesting

Sector pleit voor actief beleid huisvesting

Op woensdag 23 november vond een gesprek plaats tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), LTO Nederland en Greenports Nederland over de huisvesting van internationale werknemers. Directe aanleiding was de gezamenlijke brandbrief van Greenports Nederland en LTO Nederland over het tekort aan huisvesting. Veel huisvestingsinitiatieven stranden in het vergunningentraject. Het ontbreken van een breed gedragen beleid is hier vaak debet aan, aldus Glastuinbouw Nederland.

Internationale werknemers zijn van grote waarde voor de glastuinbouw. Het bieden van goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor degenen die hierheen komen om te werken. De woningmarkt staat echter al jaren stevig onder druk. Gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om de vraag zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Alsof dat al genoeg niet is, wordt van gemeenten de komende jaren ook een extra inspanning gevraagd voor het bieden van extra onderdak aan statushouders en vluchtelingen. Greenports Nederland en LTO Nederland maken zich ernstige zorgen over de impact van deze ontwikkelingen op het gemeentelijke apparaat en de gevolgen voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Praktische oplossingen
Greenports Nederland en LTO Nederland zijn van mening dat centrale sturing op dit dossier hoognodig is. Aangejaagd door het ministerie moeten, wat de sector betreft, gemeenten actief aan de slag met een beleid voor de huisvesting van internationale werknemers. Doelgerichte en praktische oplossingen die in samenspraak met omgeving en werkgevers worden ontwikkeld, zijn daarbij wat Glastuinbouw Nederland betreft de rode draad. Op 23 november bespraken Greenports Nederland en LTO Nederland deze oproep met het ministerie van BZK. Namens Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland nam voorzitter Adri Bom-Lemstra deel aan het gesprek. Er is een afspraak gemaakt voor vervolgoverleg.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Paprika Horti Newsradio. Luister terug!

Paprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v