Jolanda Heistek: 13 woorden

Jolanda Heistek: 13 woorden

Een weblog van Jolanda Heistek. Zij is directeur bij Greenport West-Holland. Jolanda schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Vraag iemand op straat wat hij of zij weet van de glastuinbouw, en de kans is groot dat het woord ‘kas’ valt. Dat is begrijpelijk: kassen zijn zichtbaar én herkenbaar. Iedereen die een kas ziet, weet dat er waarschijnlijk groenten, zachtfruit, bloemen of planten geteeld worden. Dus kas = glastuinbouw. Duidelijk.

Maar iedereen die deze blog leest weet: de glastuinbouw is zo veel meer. Er zijn duizenden bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld de handel, logistiek, veredeling, toelevering, techniek of advies. Die bedrijven zijn vaak minder zichtbaar, en zeker minder herkenbaar. Maar ze zijn net zo belangrijk voor de glastuinbouw als de bedrijven met kassen. Ze zijn samen het glastuinbouwcluster.

Al die bedrijven hebben dus een innige samenhang. Ze doen zaken met elkaar, hebben contact, maken samen plannen, komen elkaar tegen bij beurzen en feestjes en zijn misschien elkaars concurrenten of vrienden. Ze vormen dus samen een ecosysteem. En zij niet alleen. Want kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) zorgen ervoor dat de benodigde kennis en medewerkers in de toekomst beschikbaar zijn. De overheden tenslotte faciliteren de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Ofwel:ze stelen middelen, mensen en ruimte beschikbaar.

Een enorme triple helix dus. Die triple helix komt voor onze regio samen in Greenport West-Holland. Samen werken ze aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het glastuinbouwcluster in deze regio. Voor het leveren van gezonde producten aan onze thuismarkt West-Europa. En het verkopen en verspreiden van de kennis om over de gehele wereld op duurzame wijze te produceren en te handelen.

Al die mensen en al die bedrijven hebben belangen, overtuigingen, ambities en doelen. Die hoeven ze niet opzij te zetten als ze elkaar ontmoeten binnen Greenport-bijeenkomsten of projecten. Maar ze moeten wel weten waarom zij én anderen aan tafel zitten, waarvoor de Greenport staat én wat onze gezamenlijke stip aan de horizon is.
Dat is wat ik en mijn tientallen Greenport-collega’s dag in, dag uit doen: mensen en belangen samenbrengen, en samenwerken aan een gezamenlijke route, bijvoorbeeld op het gebied van energie, biobased of cyberveiligheid. Dat is dus wat de Greenport is en doet: verbinden, bruggenbouwen, vertalen en waar nodig initiatief nemen.

Maar hóe we dat doen, dat laat zich moeilijker uitleggen. Dan komen we in het domein van normen en waarden (door Van Kooten en De Bie verhaspeld tot ‘Wormen in Naarden’). Met enige regelmaat staan we daarbij stil. Niet omdat we niks beters te doen hebben, maar omdat de wereld om ons heen verandert, en het dus belangrijk is om te onderzoeken of je nog het goede doet, op de goede manier.

En omdat we een netwerkorganisatie zijn waarin we samenwerken met experts en onze partners. Het draait daarbij allemaal om mensen, met een eigen moreel kompas en normen en waarden met daarachter vaak een organisatie met een eigen cultuur.

Onlangs hadden we een sessie waar onze – de Greenport als organisatie – kernwaarden centraal stonden. Enkele termen die voorbijkwamen: maximale impact, perspectieven integreren, samen bouwen, regionale kracht, experimenteren, nieuwsgierigheid, trots, actief bijdragen. Wie deze 13 woorden aandachtig en zorgvuldig leest, ziet het DNA van onze Greenport-organisatie en de mensen waar we elke dag mee samenwerken – ‘onze mensen’ op de website. Die vaak verbonden zijn aan verschillende organisaties, maar waar we wel een gemeenschappelijk DNA mee delen.

En niet alleen dat: die 13 woorden (of 8 termen) bepalen juist in deze tijden van hoge energieprijzen – die zowel productiebedrijven als bedrijven elders in het cluster raken – hoe we samenwerken aan onze toekomst. Want laten we eerlijk zijn: het zijn moeilijke tijden. Met alleen woorden komen we er niet. Maar toch wil ik u uitdagen: hoeveel vinkjes kunt u zetten achter die 13 woorden? Bij 100% bent u volwaardig lid van onze Greenport-familie, delen we hetzelfde DNA.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v